66 jaar!

Wat een actieve vereniging! Een constante stroom van enthousiaste leden en begeleiders. Hoe is het zo gekomen? Daar gaat natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf.

Het begin

JNWHet is allemaal begonnen met de bewonersvereniging Agnetapark en Volkshuis-vesting in Delft, die vonden, dat er voor de jeugd allerlei activiteiten op touw moesten worden gezet om baldadigheid in plantsoenen te voorkomen. Die baldadigheid kwam onder andere doordat er veel woningen werden gebouwd, parkeerplaatsen aangelegd en het verkeer steeds drukker werd, waardoor kinderen steeds minder met de natuur in aanraking kwamen. Deze verenigingen zochten contact met de Stichting Natuur en Jeugd in Voorburg en kwamen op 18 april 1958 voor de eerste keer in een vergadering samen. Wethouder Elfferich werd de eerste voorzitter.

Langst zittende begeleider: Leen van DoornDe eerste leden werden via de scholen aangeworven. Dit waren de 4e, 5e en 6e klassers (nu zou je ze 6e, 7e en 8e groep noemen). Aan het eind van het seizoen werden alle jongeren, die de Natuurwacht verlieten, geïnstalleerd als Natuurwachter en kregen een draagspeldje uitgereikt.

Doordat er niet veel geld was in het begin bleven de activiteiten beperkt tot puzzeltochten, teken- en opstelwedstrijden, opkweken van plantjes en excursies naar tuinen en kwekerijen van de Gemeente en de Technische Hogeschool.
De gemeente ging steeds een grotere rol spelen, doordat van de afdeling Plantsoenen, de boswachters (heren Zwaagman en Slofstra) en later van natuurambtenaren daadwerkelijke hulp werd ontvangen. Uitbreiding van de doelgroep was echter nog niet mogelijk door de blijvende beperkte financiën. Wel werd het tentoonstellen van gekweekte plantjes aantrekkelijker gemaakt.

1969 Werd een belangrijk jaar. Doordat afdeling Delft een andere koers wilde varen en ook om financiële redenen werd de relatie tot de Stichting Natuur en Jeugd verbroken en werd de Delftse Natuurwacht opgericht.

Er zijn veel begeleiders en bestuursleden geweest. Het vermelden waard is:

  • dhr. J.H. Müller, die van 1960 tot 1974 secretaris en voorzitter is geweest.
  • en natuurlijk Leen van Doorn, onze langst zittende (hoewel zittende???) begeleider. Vanaf 1967 heeft Leen al een paar generaties kinderen met veel enthousiasme wetenswaardigheden van de natuur bijgebracht.

Groepen en krantje

In 1983 werd eindelijk de doelgroep verbreed met jeugd van 12-15 jaar. Vanaf toen kregen we ook een vaste jaarlijkse subsidie van de gemeente. Eerste activiteit voor deze groep was op 15 januari 1983: wilgen knotten bij de dierenarts in Tanthof. In 1992 werd de leeftijd beperkt tot 12-14 jaar. Hun activiteiten kwam in het krantje de “Blubber”.

In 1987 uiteindelijk kwam de start voor groep 8-10. Zij hadden meteen een eigen krantje: “Bladgroen”.

KrantjeOok groep 10-12 zette hun activiteiten in een eigen krantje, dit werd gewoon De Delftse Natuurwacht genoemd. Dit is het oudste krantje van de Natuurwacht, al in 1974! Ook hierin stonden al verhalen, programma’s, puzzeltjes en tekeningetjes gemaakt door de kinderen.

In 1988 kwam voor het eerst de Redactieraad bijeen. Toen werd besloten, dat er een krantje zou komen voor alle groepen en dit is de huidige “Bliksum”, die al jaren zo leuk wordt geïllustreerd door Bart van der Kraan.

Huisvesting

De eerste jaren kon de Natuurwacht gebruik maken van een werklokaaltje van de plantsoenendienst. Door uitbreiding van de doelgroep werd dit lokaaltje veel te klein.

Dankzij subsidie van de stichting “Jongeren bouwen voor jongeren”en hulp van de gemeente kon op 10 september 1988 de Natuurschuur feestelijk geopend worden. Hiermee hebben we een prachtig onderkomen.

Activiteiten

Er zijn in de loop van de jaren veel activiteiten opgezet. Hier een greep:

In 1973 is op initiatief van de Vogelwacht en de Gemeente het Vogeleiland ontstaan. Groep 12-14 onderhoudt met de Vogelwacht dit eiland. Dit eiland is niet vrij toegankelijk, dit om de vogels alle rust te geven.

Ook organiseren we al jaren (vanaf 1987) met de Papaver de Kerstballentocht. Deze puzzeltocht is ongelooflijk populair, elk jaar doen een paar honderd kinderen deze tocht, ook in de hoop een leuke prijs te winnen.

Op een gegeven moment ontstond bij ons de behoefte om eens kennis te maken met kinderen in een Derde Wereldland. Daarom hebben wij begin 2005, in samenwerking met de Stedenband Delft-Estelí, contact gezocht met Estelí.
Dankzij een subsidie van het Laaghangend Fruitfonds van het Bureau Vrijwilligerswerk, kon daar een Ecokidsgroep gestart worden, die vooral opgericht is om kinderen weg te houden van straatbendes. Deze groep heeft als voornaamste thema’s: water en afval.
Er is al veel wederzijds contact geweest: persoonlijke briefjes, paspoortjes en kerstkaarten op zelfgemaakt papier, knipsels en plakwerkjes over diverse activiteiten.

Website

Natuurlijk blijft onze Natuurwacht niet achter bij de tijd.
Al eind 1996 is begonnen met een eigen internetpagina, die is uitgegroeid tot een professionele en levendige digitale informatiebron met verhalen, foto’s, nieuws en een overzicht van de activiteiten.

Eerste prijs!

Dit kwam ook tot uiting bij het winnen van de Delftse Pluim 2003/2004! Deze prijs wordt (net als de Delftse Veer) uitgereikt door de Gemeente Delft en Fonds 1818. De jury motiveerde de toekenning als volgt: “De organisatie vierde in 2003 haar 45-jarig bestaan en heeft in al die jaren een uitgebreid activiteitenarchief opgebouwd. Ook andere jeugdorganisaties maken hiervan gebruik. De jury waardeert deze aandacht voor de samenwerking bijzonder. Ook de gerichtheid op kinderen en de educatie die op de voorgrond staat, vindt de jury een belangrijk element”.

OP NAAR DE 100!

Dit was de geschiedenis van de Stichting Delftse Natuurwacht in de notendop.
We gaan de volgende jaren tegemoet met net zo veel plezier en enthousiasme. Bovenaan staat natuurlijk het vergaren van kennis over de natuur in deze zo verstedelijkte omgeving.

Onze groepen

Onze organisatie

Voorzitter: Anneklaar Wijnants
Penningmeester: José Hekkens
Secretaris: Ric L'Herminez

Groepscoördinator 8-10 jaar: Esmee Overtoom
Groepscoördinator 10-12 jaar: Jeroen Verbaan
Groepscoördinator 12-15 jaar: Elise van Kalmthout
Groepscoördinator 15-18 jaar: Jeroen Verbaan

Bij de Natuurwacht werken alleen vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen geen salaris.

De Delftse Natuurwacht heeft een vertrouwenspersoon, Anne Marie van Rijt.
vertrouwenspersoon@natuurwacht.nl

Fiscaal nummer: 816732322

Jaarverslag van 2023

Financieel jaarverslag van 2023

ontworpen door: Anna Sivera van der Sluis, gebouwd door: Frank Samwel